Kategorie
Dydaktyka

Stanowisko pracy – Solarium

Ostatnio zaktualizowany

Moja praca zaliczeniowa ze studiów.
Publikacja na temat ergonomii stanowiska pracy pracownika solarium, napisana wraz z moim kolegą na zaliczenie przedmiotu Ergonomia.

Oceniona na 5.0

Praca dydaktyczna z ergonomii: Stanowisko pracy - Pracownik Solarium