Kategorie
Dydaktyka

Gęstość objętościowa gleby i jej znaczenie dla urodzajności

Ostatnio zaktualizowany

Jedna z moich prac zaliczeniowych dotycząca zagadnienia „Gęstości objętościowej gleby i jej znaczenia dla urodzajności”. W prosty sposób opisany jest fakt, iż na glebie bardziej gęstszej objętościowo rośną plony inaczej, niż na rzadszej.

Oceniony na 5.0

Praca dydaktyczna: Gęstość objętościowa gleby i jej znaczenie dla urodzajności