Kategorie
Dydaktyka

Koncentracja równowagowa w procesie wymiany masy

Ostatnio zaktualizowany

Praca kontrolna napisana przeze mnie na potrzeby zaliczenia przedmiotu Inżynieria Procesów Przetwarzania, opisująca zagadnienie koncentracji równowagowej. Poruszany jest w niej przykład zboża, które przy wilgotności 20% ziarna i powietrzu 50% będzie schło – i dlaczego tak się dzieje.

Praca dydaktyczna: Koncentracja równowagowa w procesie wymiany masy