Kategorie
Internet

Domena na własnych serwerach DNS

Ostatnio zaktualizowany

Innym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy własnego serwera, możemy całkowicie wykorzystać Xname/FreeDNS jako serwer Primary DNS (podstawowe) i Secondary DNS (zapasowe). Dla osób mniej zaawansowanych, lub skupiających się na ustawieniu Primary DNS, polecam wybranie FreeDNS.

W takim przypadku, wybieramy Create zone (Utwórz strefę).

W zone (Nazwa strefy) wpisujemy nazwę naszej domeny, wybieramy typ primary (podstawowy) i klikamy Create (Utwórz).

Możemy również, podczas tworzenia strefy, pobrać odpowiednie wpisy z naszego serwera DNS aby, w dalszym etapie oszczędzić dobie przepisywania konfiguracji. Wówczas w polu Import zone from following authoritative server (Importuj strefy z autorytatywnego serwera) wpisujemy adres IP naszego serwera DNS.

Przechodzimy do View zones (Lista stref) i klikamy na naszą domenę aby odpowiednio skonfigurować strefę, tak jak to robiliśmy w przypadku serwera BIND.

Większość wartości jest domyślnie ustawiona, jednakże niektóre z nich musimy wprowadzić.

Główne – podstawowe wartości do wprowadzenia znajdują się w Address (A) records i tam dopisujemy:

Name: przykladowa-domena.pl. <— pamiętajmy o kropce na końcu!
IP:
XXX.xxx.XXX.xxx /nasz IP serwera

W przypadku dodawania aliasu do domeny, robimy to w Canonical Name (CNAME) records i wygląda to tak:

Alias: www
Name:
przykladowa-domena.pl.
IP:
XXX.xxx.XXX.xxx /nasz IP serwera

Można też zrobić to w Address (A) records i wygląda następująco:

Alias: www
IP:
XXX.xxx.XXX.xxx /nasz IP serwera

Powyższe wpisy odniosą się do www.przykladowa-domena.pl na podanym IP.

Na koniec klikamy w Generate zone configuration (Utwórz konfigurację strefy)

Jak wejdziemy ponownie do View zones (Lista stref) zobaczymy, że mamy skonfigurowaną naszą domenę dla dwóch serwerów nazw xname.org, z czego pierwszy odpowiada za Primary DNS, a drugi za Secondary DNS.

Jeżeli korzystamy tylko z serwerów DNS w oparciu o FreeDNS/Xname, dla naszej domeny przypisane będą dwa serwery DNS. Warto na jednym (np. FreeDNS) utworzyć strefę podstawową (Primary) dla naszej domeny, a na innym (np. Xname) dla tej samej domeny strefę zapasową (Secondary). Czynność ta umożliwi szybsze rozgłoszenie naszej domeny oraz umożliwi ciągłe jej działanie, w przypadku gdy np. serwery FreeDNS będą miały problemy. Wówczas, gdy serwery FreeDNS będą niedostępne, zapytania do domeny nie zostaną bez odpowiedzi i w najgorszym wypadku nie zostaną usunięte ze światowych serwerów DNS (wpisy), tylko przejmą ich funkcjonalność serwery DNS Xname do czasu powrotu do pełnej funkcjonalności.

Aby tego dokonać, należy wykonać jeszcze jedną czynność.

Wybierając naszą domenę z listy domen (na Primary DNS), przechodzimy do jej konfiguracji.
Na samym dole strony znajduje się sekcja Komputery, którym wolno transferować całe strefy. W tym miejscu wpisujemy adresy IP serwerów DNS, z którymi będą wymieniane informacje. Nie będę się rozpisywał, lecz zachęcam do cofnięcia się o kilka stron w niniejszym Artykule i przeczytanie części o acl slaves dla BINDa, gdyż to jest to samo.

Wracając do sedna sprawy, w tym miejscu wpisujemy adresy IP.

Jeżeli jako Primary DNS używamy FreeDNS a jako Secondary będziemy Xname, wówczas wpisujemy następujące wartości:

195.234.42.1;87.98.164.164;88.191.64.64

Teraz, tworzymy strefę Secondary na Xname.

Jako serwery, które służą jako Primary DNS (primary name server IP(s)), w konfiguracji strefy na Xname wpisujemy:

79.98.145.34;195.80.237.194

Co nam jeszcze zostało do zrobienia?

Otóż należy przekierować naszą domenę na nasze serwery DNS. Dokonać tego możemy u usługodawcy, u którego wykupiliśmy domenę. W przypadku nazwa.pl po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, dokonujemy tego w opcjach domeny.

To by było na tyle. W razie pytań proszę pisać i komentować.

Jak tylko czas pozwoli, postaram się dodać kilka wpisów odnośnie możliwości wykorzystania domeny na własnych serwerach DNS do konfiguracji poczty Gmail we własnej domenie itp.

Pozdrawiam.