Kategorie
Internet

Domena na własnych serwerach DNS

Ostatnio zaktualizowany

Xname i FreeDNS

Aby skorzystać z usługi darmowych serwerów DNS trzeba się poważnie zastanowić co wybrać. W tym przypadku nie możemy sobie pozwolić na takie, które często siadają lub mają inne problemy. Mając to na uwadze, mój wybór padł na Xname.org jako dość stabilny i darmowy serwer DNS – FreeDNS::42.

Konfiguracja Xname i FreeDNS jest identyczna, więc odwołam się jedynie do jednego serwisu. Zaawansowane opcje postaram się przedstawić w innych artykułach.

Uwaga na wstępie do zawartości stref! Jeżeli chodzi o BINDa, to aby ograniczyć sobie konieczności przepisywania naszej podstawowej domeny (np.: wieckiewicz.org.) stosuje się symboliczną „małpę” (@). Niestety, w przypadku Xname i FreeDNS, takiego udogodnienia nie możemy zastosować, gdyż powoduje to wystąpienie błędu. Pozostaje nam wprowadzanie całej nazwy domeny z „kropką” na końcu. Znajduje to zastosowanie tylko dla rekordu A i PTR.

Na początku musimy sobie założyć konto na stronie xname.org korzystając z odnośnika po lewej stronie create a new user (utwórz nowego użytkownika).

Mając już konto i będąc zalogowanym wybieramy Create zone (Utwórz strefę).

Jeżeli chcemy utworzyć Secondary DNS, zone wpisujemy naszą domenę. Zaznaczamy typ jako secondary (zapasowe) i klikamy przycisk Create (Utwórz).

Tak mamy utworzoną naszą strefę na zapasowym serwerze DNS.

W konfiguracji serwera BIND należy pamiętać, aby wpisać odpowiednie odniesienie do serwerów DNS w wartości acl slaves, o którym pisałem wcześniej.

Aby masz serwer komunikował się z Secondary DNS, wchodzimy w View zones (Lista stref) i wybieramy naszą domenę.

Dalej w:

primary name server IP(s) (use ‚;’ as separator)

wpisujemy adres IP naszego serwera Primary DNSnie adres ns1.server.pl tylko adres IP!

Wybieramy Modify (Modyfikuj) i czekamy aż serwery się skomunikują i pobiorą odpowiednie dane. Przy pierwszym pobraniu otrzymamy stosowną wiadomość na maila podanego podczas rejestracji na stronie.

Tyle wystarczy.