Kategorie
Internet

Domena na własnych serwerach DNS

Ostatnio zaktualizowany

Należy pamiętać, że konfigurację aliasów należy dokonać również po stronie serwera, np. Apache, gdyż inaczej, wszystkie będą odnosiły się do adresu IP wskazującego na jedną lokalizację.

Dalej pozostaje nam konfiguracja serwerów zapasowych. O tym piszę dalej, na przykładzie Xname oraz polski FreeDNS oparty na skrypcie Xname.

Jeżeli jednak dysponujemy innym serwerem BIND, możemy wykorzystać go jako zapasowy – secondary. Wówczas konfiguracja jest podobna, z tym że, w named.conf.local podajemy np.:

zone „przykladowa-domena.pl” IN {
type slave;
masters { 213.162.0.23; };
file „/etc/bind/strefa.secondary-przykladowa-domena-pl”;
};

Tutaj, master określa adres IP serwera BIND pracującego jako Primary DNS.

Dalej należy utworzyć plik strefa.secondary-przykladowa-domena-pl i nadać mu odpowiednie prawa.

touch /etc/bind/strefa.secondary-przykladowa-domena-pl
chown bind /etc/bind/strefa.secondary-przykladowa-domena-pl
chmod 644 /etc/bind/strefa.secondary-przykladowa-domena-pl

Tyle, jeżeli chodzi o BIND – wystarczy jego przeładowanie.

Przejdźmy dalej do Xname i Free DNS.