Kategorie
Internet

Domena na własnych serwerach DNS

Ostatnio zaktualizowany

Dalej przechodzimy do konfiguracji pliku strefy konkretnej domeny. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu, oto zawartość przykładowa pliku strefa.przykladowa-domena-pl.

; przykladowa-domena.pl
$TTL 3600
@       IN      SOA     ns1.server.pl. root.server.pl. (
2008112301  ; Serial
86400       ; Refresh
3600        ; Retry
3600000     ; Expire
10800)      ; Negative Cache TTL
;
IN      NS              ns1.server.pl.
IN      NS              ns0.xname.org.
IN      NS              ns1.xname.org.
;
@               IN      A               195.000.226.10
www             IN      CNAME           @

Powyższy plik składa się z kilku zmiennych, a domeny – co ważne! – kończą się kropką „.”

I tak:

$TTL 3600

Wartość określa czas w sekundach, przez jaki poszczególne wartości wpisów są buforowane.

@       IN      SOA     ns1.server.pl. root.server.pl. (

Określa nasz serwer, który konfigurujemy jako Primary DNS pod nazwą ns1.server.pl.

Wartość Serial określa indywidualny numer, który należy zmienić po każdej aktualizacji pliku na wyższy. Z reguły składa się on z RRRRMMDDNN.

R – rok (np. 2008), M – miesiąc (11 – listopad), D – dzień (23) i N – numer zmiany w danym dniu w pliku.

Refresh odpowiada za częstotliwość odświeżania wpisów w zapasowych serwerach nazw. Po tym czasie następuje ponowne sprawdzenie czy nie zaszły zmiany w strefach, i jeżeli zaszły, następuje ich odświeżenie i odpowiednie rozesłanie.

Retry określa częstotliwość ponownego zapytania o zawartość pliku stref, jeżeli nie można było tego zrobić w odpowiednim czasie, określonym zmienną Refresh.

Expire to czas wygaśnięcia wpisów w DNS, jeżeli nie udało się pobrać nowych danych. Po tym czasie usuwane są stare wpisy w serwerach nazw.

Negative Cache TTL odpowiada za kontrolowanie czasu buforowania przez inne serwery odpowiedzi, mówiącej, że dana domena nie istnieje.

IN      NS              ns1.server.pl.
IN      NS              ns0.xname.org.
IN      NS              ns1.xname.org.

IN NS odpowiedzialny jest za określenie nazwy serwera DNS w domenie. Dalsze wpisy określają serwery typu Secondary.

@               IN      A               195.000.226.10
www             IN      CNAME           @

Powyższy wpis pokarzę na przykładzie:

Jeżeli ktoś wprowadzi w przeglądarce domenę przykladowa-domena.pl to odnosić się będzie ona do adresu/serwera IP 195.000.226.10 na którym to może znajdować się strona WWW.

Natomiast drugi wpis odnosi się do aliasu www, czyli, jak ktoś wpisze www.przykladowa-domena.pl zostanie odniesiony do tej samej strony/adresu/serwera.