Kategorie
Internet

Domena na własnych serwerach DNS

Ostatnio zaktualizowany

Pliki stref ustawiamy w named.conf.local.

I tak dla przykładu plik strefy dla domeny przykladowa-domena.pl:

zone „przykladowa-domena.pl” {
type master;
file „/etc/bind/strefa.przykladowa-domena-pl”;
allow-transfer { slaves; };
};

Gdzie:

zone „przykladowa-domena.pl” {

Odpowiada za nazwę domeny, jaką konfigurujemy.

type master;

Określamy czy serwer ma być master czy slave (tutaj Primary DNS i master).

file „/etc/bind/strefa.przykladowa-domena-pl”;

Określenie pliku, w którym zapisane będą wartości dla domeny.

allow-transfer { slaves; };

Dopuszczenie wymiany zawartości pliku strefy dla konkretnych serwerów DNS – zapasowych typu Slave.

W moim przypadku, jako Secondary DNS korzystam z usługi Xname, stąd dalej w pliku named.conf.local dopisuję odpowiednią definicję dla wartości slaves.

Xname posiada trzy główne serwery nazw:

ns0.xname.org, adres IP 195.234.42.1
ns1.xname.org, adres IP 87.98.164.164
ns2.xname.org, adres IP 88.191.64.64

I dla nich dopisujemy:

acl slaves {
195.234.42.0/24;
193.218.105.144/28;
87.98.164.164;
88.191.64.64;
92.243.14.172;
};

Dla usługi opartej o FreeDNS, serwery nazw są następujące:

fns1.42.pl, adres IP 79.98.145.35
fns2.42.pl, adres IP 195.80.237.194

I dla nich dopisujemy:

acl slaves {
79.98.145.35;
195.80.237.194;
};

Warto dodać zezwolenia dla Xname i FreeDNS, oraz zastosować jako Secondary DNS wpisy na obu portalach jednocześnie.