Bionic Reading ...z polskiego punktu widzenia

Kilka słów o technologii Bionic Reading oraz jak tego typu rewolucyjne rozwiązanie pozwoli nam czytać szybciej, łatwiej oraz z większym zrozumieniem.

Osobiście czytam dużo… ale nie książek. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju poradniki, artykuły na jakiś ciekawy temat lub nowinki techniczne to nie ma problemu.

Nie lubię czytać książek. Nigdy za tym nie przepadałem. W swoim życiu sam z siebie może przeczytałem tylko tuzin z nich.

O ile samo czytanie nie jest problemem, gdyż wolę przeczytać artykuł, a niżeli obejrzeć filmik na YouTube na ten sam temat, to książki są nieco inną parą kaloszy.

O ile pochłanianie pierwszych stron nie stanowi problemu, bardzo szybko przychodzi zmęczenie.

Gdy czytam artykuł, który jest bardzo obszerny w tekst, staram się zaplanować na to czas, aby przeczytać go w całości przy pierwszym podejściu. W przypadku książek nie mam takiej możliwości i cierpliwości. Gdy raz, czy drugi raz, przerwę czytanie, ciężko jest mi do tego wrócić. No, chyba że jest to coś naprawdę wciągającego i przydatnego.

W życiu nie przeczytałem Pana Tadeusza. Polegam na rozciągliwym opisie natury czy też budowaniu całej atmosfery dookoła. A gdyby tak udało się oszukać nieco nasz mózg i zamiast czytania 10 tysięcy słów, przeczytalibyśmy tylko ich początki, a resztę nasz mózg by przetworzył mimowolnie?

Stąd też się wzięło Bionic Reading.

Motto przewodnie jego twórczy jest:

“Did you know that your brain reads faster than your eye?”

Czyli, czy wiesz, że twój mózg czyta szybciej niż twoje oczy.

Coś w tym jest.

Stąd też nauczyłem się pisać bardzo szybko na klawiaturze, gdyż moje myśli składały się dużo szybciej, niż słowa na ekranie przez co traciłem wątek. Obecnie nie przejmuję się za bardzo błędami interpunkcyjnymi czy też ortografią. Byki walę jak popadnie. Najważniejsze jest teraz przelanie myśli na “papier” (elektroniczny), a później można zająć się obróbką.

Z reguły bardziej bogaty wpis na mojej stronie komponuję w przeciągu pół godziny do godziny, po czym jego obróbka, poprawianie tekstu zajmuje mi dwa lub trzy razy dłużej.

Wracając do Bionic Reading.

Czytając wstępny tekst na stronie autora (Renato Casutt), można odnieść wrażenie, że rzeczywiście czytanie staje się łatwiejsze. Oczy nadążają za naszym mózgiem w przetwarzaniu tego, co widzimy i czytamy.

Nie wiem do końca jak to zinterpretować, ale zacząłem przemyślenia odnośnie języka polskiego i aspektu, który uczyliśmy się w szkole podstawowej, czyli dzielenia wyrazów na głoski.

Dzieląc wyrazy na głoski i podkreślając (pogrubiając) pierwsze głoski, można odnieść wrażenie, że czytamy szybciej, lepiej oraz z większym zrozumieniem. Po prostu czytamy!

Faster. Better. More focused. Reading.

cel - misja Bionic Reading

Bionic Reading jest opatentowanym rozwiązaniem. Jeżeli chcemy jego użyć, możemy posłużyć się API lub też skorzystać z opcji wbudowanej w aplikacje, taką jak Reeder (jeden z lepszych czytników RSS dla użytkowników urządzeń od Apple).

Nim jednak się na to zdecydujemy (nie jestem do końca pewien czy i jak to będzie działało w języku polskim), spróbujmy przerobić tekst z Polskiego na Polski Bionic Reading.

W tym celu posłużymy się tekstem (wybranym artykułom), którego mało kto tak naprawdę zna, rozumie i szanuje, szczególnie wśród obecnej partii rządzącej w Polsce, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polski.


Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą bustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie monaruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.
Wszyscy wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez adze publiczne.
Nikt nie może bdyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.
Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za prajednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

(…)

Art. 35.
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego zyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju asnej kultury.
Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Art. 36.
Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 37.
Kto znajduje spod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
Wyjątki od tej zasady, odnoszące sdo cudzoziemców, określa ustawa.


I jak się czyta? Łatwiej?

Nie jest to może idealny przykład, gdyż “algorytmem” bionic reading byłem ja i sam zauważyłem, że co nieco zgubiłem lub przekształciłem w myślach, czytając ciurkiem, jednakże sens zrozumiałem (czego nie można powiedzieć o niektórych, którzy powinni znać każde słowo z tego dokumentu).

Podobnie jest z przykładem pomieszanych liter w tekście. Nasz mózg jest w stanie odczytać tekst niemal bezbłędnie, pod warunkiem, że pierwsza i ostatnia litera w słowie jest na właściwym miejscu.

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnoleść ltier przy zpiasie dengao sołwa. Newajżanszjie jest to, żbey prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, że nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

Nie wiem jak wy, ale jeżeli taki “prosty” zabieg jak zastosowanie Bionic Reading pomoże mi w łatwiejszym czytaniu nadmiernie długich tekstów, to dlaczego by nie!

Nie często spotykamy coś, co może zrewolucjonizować taki “prosty “zabieg jak czytanie. Połączenie togo z szybkim czytaniem ze zrozumieniem odblokowuje nam niebywałe możliwości.

Zapewne niejednokrotnie słyszeliście o osobach tak zwanych “wzrokowcach”. Mogą one poprzez spojrzenie na tekst, przeczytać go i zrozumieć. Nie wszyscy mamy ten dar, jednakże Bionic Reading jest nam w stanie w tym celu pomóc.

Osobiście, używałem aplikacji Reeder 4 do przeglądania moich wątków RSS. W momencie wypuszczenia Reeder 5 nie zdecydowałem się na płatną aktualizację a wprowadzenie czegoś takiego jak “bionic reading” wówczas nie przemawiał do mnie. To pojęcie jednak się zmieniło, gdy zauważyłem wyższy potencjał tego typu technologii.

Na co dzień mamy coraz to mniej czasu na bujanie w obłokach. Jeżeli tego typu metoda sprawi, że przeglądanie setek wpisów dziennie zajmie mi połowę czasu niż dotychczas, tylko dzięki Bionic Reading to jestem za!

Chcesz spróbować Bionic Reading? Nic prostrzego.

Autor, Renato Casutt, udostępnił na swojej stronie oficjalny konwerter do Bionic Reading, który możesz wykorzystać do przerobienia dowolnej strony internetowej (podając jej linka) lub też plików w formacie TXT, RTF, RTFD, EPUB oraz DOCX do formatu Bionic Reading.

Komentarze
Kategorie