Udostępnienie dysku USB w sieci z routera OpenWrt

Kontynuując mój wpis dotyczący dodania dysku do routera z OpenWrt za pomocą portu USB (na przykładzie Linksys WRT3200ACM) przechodzimy dalej do udostępnienia naszego dysku w sieci lokalnej.

Zaczynamy od instalacji dwóch pakietów. Możemy to zrobić z panelu administracyjnego przez przeglądarkę internetową lub też z poziomu terminala. Pierwszy pakiet instaluje serwer Samba, drugi natomiast dodaje możliwość jego obsługi z poziomu graficznego interfejsu przez przeglądarkę internetową.

opkg update
opkg install samba4-server luci-app-samba4

Instalacja chwilkę potrwa, gdyż oprócz dwóch głównych pakietów, niezbędna jest instalacja pakietów towarzyszących.

Package samba4-server (4.11.6-1) installed
Package luci-app-samba4 (git-20.105.64099-eeba108-1) installed

Następnie logujemy się na nasz panel administracyjny z poziomu przeglądarki internetowej. Przechodzimy do Services > Network Shares.

OpenWrt services network shares

W zakładce General Settings dokonujemy kilku ustawień.

OpenWrt network shares samba general settings

Mimo że nie musimy, ustawiamy interfejs (Interface), na którym Samba będzie działać, na LAN (domyślnie, jeśli nie sprecyzowane, jest LAN). Jeżeli chcemy, możemy ustawić nazwę naszej sieci domowej (Workgroup) oraz opis (Description).

Z pozostałych ustawień, jako użytkownik komputera z nadgryzionym jabłkiem, zaznaczyłem Enable macOS compatible shares.

Jeżeli jednak doświadczamy problemów z odmontowaniem naszego dysku w macOS, tą opcję powinniśmy pozostawić odznaczoną.

Nim przejdziemy dalej, klikamy Zapisz i Zastosuj (Save & Apply).

W pozycji Shared Directories klikamy przycisk dodaj (Add), dzięki czemu otrzymamy do wypełnienia krótki formularz.

OpenWrt network shares samba shared directories

W polu nazwa (Name), wpisujemy nazwę naszego udostępnienia, jaką chcemy widzieć z poziomu sieci.

W polu ścieżki (Path), wpisujemy lokalizację naszego zmontowanego dysku, w moim przypadku /mnt/sda1.

Pozostawiamy domyślnie zaznaczone opcje Browseable oraz Allow guests.

Jeżeli chcemy używać naszego dysku na potrzeby robienia kopii zapasowej, z poziomu komputera z macOS zaznaczamy Apple TimeMachine share oraz definiujemy (opcjonalnie) limit dysku dla kopii zapasowych.

Potwierdzamy wszystko klikając Zapisz i Zastosuj (Save & Apply).

Dla standardowego użytkownika te ustawienia wystarczą. Natomiast, jeżeli chcesz pozmieniać zaawansowane opcje udostępnienia, zawsze możesz przejść do zakładki Edit Template.


Na tym etapie musimy sprawdzić, czy nasze udostępnienie działa.

W przypadku macOS otwieramy nowe okno Finder, przechodzimy do zakładki Network i wyszukujemy nasz router. Dalej intuicyjnie klikając po kolei, aż otworzymy nasz udostępniony folder.

Możemy również wybrać z menu Findera opcję Go > Connect to server, gdzie wprowadzamy adres smb://192.168.1.1/ (gdzie 192.168.1.1 to adres naszego routers) i klikamy połącz (Connect).

I to wszystko. Nasz dysk powinien działać i być widoczny w sieci.

Jeżeli dodałeś dysk według mojego poprzedniego wpisu , w każdej chwili możesz odmontować dysk z routera (block umount) i podłączyć do komputera z macOS lub Windows. Dzięki zastosowaniu partycji exFat nie ma problemu z widocznością zawartości dysku niezależnie od tego, gdzie urządzenie działa.

Problem w Windows 10 i jego rozwiązanie

O ile dostęp do udostępnionego dysku przy pomocy konta użytkownika dostępnego po stronie naszego routera to nie problem, duża część z nas wolałaby mieć dostęp przy pomocy konta gościa.

W najnowszych wersjach systemu Windows 10, ze względów bezpieczeństwa, wprowadzono zmiany dotyczące dostępu do zasobów sieciowych.

Dostęp za pomocą konta Gościa jest niemożliwy i skutkuje błędem przy dostępie do zasobów. Wpisywanie użytkownika Guest oraz pozostawianie pola z hasłem niewypełnionego też nie wiele daje.

Wprowadzenie poświadczeń sieciowych Guest

Odmowa dostępu

Jednakże, w prosty sposób możemy to zmienić.

Wystarczy uruchomić Wiersz poleceń w trybie administratora (w przeciwnym razie otrzymamy komunikat Odmowa dostępu) i wykonać poniższą komendę, która doda odpowiedni wpis do rejestru systemowego.

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters /v AllowInsecureGuestAuth /t reg_dword /d 00000001 /f

Sprawdzone w wersji Windows 10 20H2

Po wprowadzonej zmianie uruchamiamy ponownie nasz system.

Teraz, przy ponownej próbie dostępu go zasobu sieciowego również otrzymamy komunikat o konieczności wprowadzenia użytkownika i hasła. Tym razem jednak możemy bez problemu wprowadzić użytkownika Guest i całość, bez potrzeby wprowadzania hasła, zatwierdzić przyciskiem OK.

Udostępniony folder usb0

Pozdrawiam.

Komentarze
Kategorie