Dodanie klienta torrent do routera z OpenWRT

Zawartość

A więc chcesz dodać klienta torrent do twojego routera z OpenWRT, aby móc pobrać tą metodą, chociażby obraz Raspbian, zapisać go na wcześniej podłączony i ustawiony dysk USB oraz mieć do niego dostęp z poziomu sieci lokalnej?

Nic prostrzego. Do tego celu wykorzystamy Transmission.

Sprawdzone na OpenWrt 19.07.x oraz 21.02.x

Instalacja i konfiguracja Transmission #

Instalacji możesz to dokonać z poziomu panelu administracyjnego przez przeglądarkę internetową (System > Software) lub też z poziomu terminala:

Dla OpenWrt 19.07.x:

opkg update
opkg install transmission-daemon-openssl transmission-web luci-app-transmission

Dla OpenWrt 21.02.x:

opkg update
opkg install transmission-daemon transmission-web luci-app-transmission

Aplikacja luci-app-transmission pozwoli nam na dostosowanie dodatkowych opcji z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby edycji plików z poziomu terminala.

Pakiet transmission-daemon-openssl to program, który będzie działał w tle naszego routera, a transmission-web to osobny dostęp do naszego programu z poziomu przeglądarki internetowej, w celu dodania lub usunięcia pobieranego pliku.

Zaczniemy od konfiguracji ustawień.

Przechodzimy do panelu sterowania naszego routera, następnie Services > Transmission.

OpenWrt services transmission

Nim zaznaczymy konfigurację jako włączoną (Enabled), przejdźmy przez kilka ustawień. Najważniejsze z nich jest to, gdzie nasze pliki mają być zapisywane.

W sekcji Files and Locations wprowadzamy lokalizacje folderu w Downloads locations. W moim przypadku jest to na dysku USB zmontowanym jako /mnt/sda1. Dodatkowo mam włączone zapisywanie plików pobieranych (nieskończonych) w osobnym folderze (zaznaczamy Incomplete directory enabled).

W pozostałych ustawieniach (Miscellaneous) zmieniłem szyfrowanie z preferowane (Preferred) and wymuszone (Forced).

Ustawiłem również czarną listę (Blacklist), wybierając z iBlocklist listę level1 or Bluetack.

Resztę pozostawiam w ramach uznania.

Zaznaczmy opcję Enable na początku ustawień i klikamy Zapisz i Zastosuj (Save & Apply).


W OpenWrt 21.02.x aplikcaja luci-app-transmission zwraca informację o brakujących polach Run daemon as user oraz Run daemon as group, przez co nie ma możliwości zapisania ustawień:

luci-app-transmission 21.02 non-empty value

Związane jest to z opisanym problemem #4697, który z czasem zostanie załatan (miejmy nadziję) w kolejnych aktualizacjach pakietu.

W między czasie poniższa komenda powinna rozwiązać problem:

sed -i '/"file": {/a\\t\t\t\t"/etc/passwd": [ "read" ],\n\t\t\t\t"/etc/group": [ "read" ],' /usr/share/rpcd/acl.d/luci-app-transmission.json
service rpcd restart

Uruchomienie Transmission #

Niestety, na chwilę obecną, mimo, że w luci-app-transmission opcja Enabled jest ustawiona i powinna domyślnie uruchomić transmission-daemon, tak się nie dzieje.

Aby uruchomić nasz program, z poziomu terminala wydajemy komendę:

/etc/init.d/transmission start

Po czym udajemy się do panelu transmission, domyślnie http://192.168.1.1:9021/transmission/web/ gdzie dodajemy nasz torrent.

Transmission downloading raspbian buster full

Aby zatrzymać Transmission możemy zabić proces z poziomu panelu administracyjnego routera System > Processes lub z poziomu terminala:

/etc/init.d/transmission stop

Jeżeli mamy jakikolwiek problemy z uruchomieniem, zalecam wykonanie komendy logread z poziomu terminala w celu przeanalizowania błędów.

Jeżeli chcemy ręcznie zmienić ustawienia w pliku z poziomu terminala, po zatrzymaniu daemona wystarczy wy-edytować /etc/config/transmission. Czasem może być to niezbędne, jeżeli za bardzo namieszamy w ustawieniach.

W sekcji Config file directory z poziomu przeglądarki, lub option config_dir w pliku konfiguracyjnym zalecam zmianę z /tmp/transmission na /root/transmission. Dzięki temu folder roboczy demona transmission zapisany będzie w stałej lokalizacji a nie tymczasowej. Ma to znaczenie w przypadku pliku Blacklist, który zostanie na routerze po jego ponownym uruchomieniu.

Pozdrawiam.

Postaw mi kawę
Komentarze