Przenoszenie /home na osobną partycję

Ostatnio zaktualizowany

Dalej, odmontowujemy naszą nową partycję

sudo umount /media/newhome

Przenosimy aktualny /home w inne miejsce i tworzymy nowy katalog home (bo aktualnie nie ma żadnego), do którego będzie podmontowana nowa partycja. Dalej podmontowujemy nową partycję.

sudo mv /home /old_home
sudo mkdir /home
sudo mount /dev/<strong>sda6</strong> /home

Sprawdzamy, czy wszystko działa prawidłowo.

Puki system jest uruchomiony, wszystko działa. Musimy jeszcze dodać odpowiednią linijkę do pliku /etc/fstab, tak, aby system automatycznie podpiął partycję /home w odpowiednie miejsce.

Aby dodać odpowiedni wpis, wydajemy następującą komendę w terminalu:

sudo su -c 'echo "/dev/sda6 /home ext4 nodev,nosuid 0 2" >> /etc/fstab'

W tym momencie, warto uruchomić ponownie system, sprawdzając, czy wszystko rzeczywiście działa.

Jeżeli jest ok, możemy usunąć naszą starą lokalizację home, /old_home

sudo rm -r /old_home

I tyle.

Powodzenia.