Kategorie
Blog Finanse

Przelewy pieniężne z Anglii do Polski (i nie tylko)

Ostatnio zaktualizowany

Pierwszy przelew z Anglii do Polski.

A więc pora na dokonanie pierwszego przelewu z Anglii do Polski.

~ ~ ~

W pierwszej kolejności przechodzimy na angielską stronę PayPal i logujemy się (przycisk Log in) na nasze konto angielskie.

Będąc w zakładce My Account (Moje konto), obok niej klikamy w zakładkę Send money (Wyślij pieniądze).

Po czym ukaże nam się formularz, w którym to wprowadzamy w pole To (Do), adres e-mail osoby, której chcemy przelać pieniadze. W naszym przypadku wprowadzamy adres e-mail powiązany z polskim PayPal’em.

Dalej, w polu Amount (Kwota) wprowadzamy kwotę, jaką chcemy przelać oraz wybieramy odpowiednią walutę.

Jako, że na obu kontach ustawiliśmy domyślną walutę GBP (funty), przelew dokonujemy w funtach, wówczas unikamy przewalutowania.

Dalej mamy do wyboru 2 zakładki dotyczące przelewu – Purchase (Zakup) i Personal (Osobiste – Krewni/znajomi).

Wybieramy Personal, głownie z tego względu, iż przelewamy sami-sobie – oraz, że w tej opcji opłaty za przelew są niższe.

Z opcji This money is being sent as a (Kwota zostanie wysłana jako) wybieramy Other (Inne) i klikamy przycisk Continue (Kontynuuj).

W dalszym kroku otrzymamy zestawienie naszego przelewu, wraz z naliczonymi opłatami.

Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Send money (Wyślij pieniądze).

~ ~ ~

W tym momencie, z naszego konta zostanie pobrana odpowiednia kwota i przelana na nasze Angielskie konto w PayPal’u. Następnie, zgodnie z naszym zleceniem, kwota ta zostanie przelana na adres e-mail, który podaliśmy w formularzu.

Jeżeli wszystko się udało, otrzymamy potwierdzenie wykonania operacji – zarówno na ekranie, jak i na pocztę e-mail (na adres zarejestrowany w PayPal UK). Potwierdzenie otrzymania pieniędzy otrzymamy również na e-mail zarejestrowany w polskiej usłudze.

Teraz możemy się wylogować, korzystając z przycisku Log out u góry strony.

~ ~ ~

Następnym krokiem jest przejście na polską stronę usługi PayPal i zalogowanie się, korzystając z adresu przypisanego do polskiego konta. Korzystając z przycisku Zaloguj się, przechodzimy do zakładki Moje konto.

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, ujrzymy na naszym saldzie konta przelaną kwotę.

Teraz przydało by się nam wypłacić pieniądze na nasze konto.

~ ~ ~

Jako, że przelew dokonujemy na Polskim PayPal’u, w związku z tym, kwota, która może zostać przelana muzy być w walucie lokalnej tj. polskich złowych (PLN).

Dlatego też, przed rozpoczęciem wypłaty środków musimy przewalutować wewnętrznie naszą kwotę z GBP na PLN. Przewalutowanie następuje po kursie obowiązującym w PayPal’u na dany dzień. Po przewalutowaniu możemy przelać pieniądze na nasze konto już w walucie lokalnej.

~ ~ ~

A więc zaczynamy od przewalutowania wewnętrznego naszej kwoty.

W tym przypadku przelałem 100 GBP.

Będąc w zakładce Moje konto (My Account), przy polu Saldo PayPal po prawej stronie jest odnośnik Konwerter walut (Currency converter). Korzystamy z niego i przechodzimy do konwertera, w którym przewalutujemy naszą kwotę.

Na tej stronie interesuje nasz jedynie ramka po prawej stronie – Wymiana waluty.

W polu Z (From) wprowadzamy naszą kwotę i wybieramy walutę Funt brytyjski.
Następnie wybieramy w polu Na (To) walutę, na którą chcemy przewalutować – czyli Saldo złoty polski.

Przed przewalutowaniem, korzystamy z przycisku Oblicz w celu zobaczenia aktualnego kursu wymiany.

Jeżeli nas on zadowala, korzystamy z przycisku Rozpocznij wymianę w celu przewalutowania środków. Jeżeli nie, oczywiście możemy poczekać na inny dzień i dokonać przewalutowania po kursie nam odpowiadającym.

Po przyciśnięciu przycisku Rozpocznij wymianę otrzymamy zestawienie na którym potwierdzamy poprawność przewalutowania. Dopiero po wybraniu przycisku Wymień walutę, dokonujemy przewalutowania.

Po pomyślnym wykonaniu operacji, otrzymamy potwierdzenie wymiany.

~ ~ ~

Przechodząc teraz do zakładki Moje konto (My Account) ujrzymy na liście naszych walut, iż posiadamy przewalutowane pieniądze na interesującą nas walutę.

Jak nie trudno zauważyć, zmniejszyło nam się domyślne saldo (główne) konta. Wiąże się to z tym, iż po przewalutowaniu, mamy kwotę w złotówkach, a saldo główne jest w funtach. W związku z tym, wyświetlając saldo główne, PayPal orientacyjnie przelicza nam na funty, ale po kursie sprzedaży a nie skupu (jak w kantorze). To jednak nie wpływa na dostępną kwotę, którą wymieniliśmy i chcemy przelać na nasze konto bankowe.

Następnie wypłacamy nasze środki na polskie konto bankowe.

Będąc w zakładce Moje konto (My Account) korzystamy z przycisku Wypłać (Withdraw).

W przypadku PayPal'a angielskiego, rozwinie nam się menu, z którego wybieramy wypłatę na konto bankowe (Withraw to bank account). Polski PayPal przekieruje nas na osobną stronę.

Wybieramy wypłatę na rachunek bankowy.

Jest to opcja bezpłatna, ale trwająca od 2 do 3 dni roboczych (czasami dłużej).

W następnym oknie wprowadzamy kwotę, jaką chcemy przelać.

Jak możemy zauważyć, kwota jest już w walucie PLN - gdyż przelewamy na konto polskie. To jest ta niedogodność, gdy posiadamy w Polsce konto prowadzone w obcej walucie. Za pomocą usługi PayPal nie da się na nie przelać.

Po wypełnieniu całości i wybraniu konta, na które nasze środki mają zostać przekazane klikamy przycisk Kontynuuj.

W następnym kroku otrzymamy podsumowanie zlecenia wypłaty środków.

Korzystając z przycisku Prześlij, finalizujemy nasze zlecenie.

Jak możemy zauważyć, kwota jest już w walucie PLN - gdyż przelewamy na konto polskie.
 To jest ta niedogodność, gdy posiadamy w Polsce konto prowadzone w obcej walucie. Za pomocą usługi PayPal nie da się na nie przelać.

I tak, pozostaje nam czekać na wpłynięcie środków na nasze konto.

~ ~ ~

Przechodząc do zakładki Moje konto, możemy śledzić stan naszego zlecenia.

Na początku, w statusie płatności będziemy mieli pozycję Oczekujący. W momencie wypłacenia środków z PayPal’a i przekazania na konto, stan ten zmieni się na Zakończony. Od tego momentu dopiero liczony jest czas wpłynięcia środków na konto i zależy to już tylko od szybkości działania banków.

~ ~ ~

I tak to wygląda. W drugą stronę – czyli z Polski do Anglii – całość wygląda niemal identycznie, stąd też przy pierwszym przelewie, tam gdzie mogłem, dodałem angielski odpowiednik poszczególnych opcji. Warto jednak zaznaczyć, iż przed przelaniem pieniędzy z Polskiego PayPal’a na Angielskiego, pieniądze trzeba przewalutować ze złotówek na funty.

Mam nadzieję, że całe te moje wypociny, które trwały grubo przeszło tydzień (od początku do końca) pomogą wam i zaoszczędzą nieco czasu i nerwów.

Można by powiedzieć, że metoda jest zawiła. Nic bardziej mylnego. Najbardziej czasochłonne jest ustawienie obu kont (robimy to tylko raz), później już tylko korzystamy z dobrodziejstw usługi.

ps. W związku z tym, że wpis jest dość długi, mogłem nie ustrzec się drobnych błędów lub literówek, za co z góry przepraszam. Jeżeli znajdziecie coś takiego, dajcie mi znać.

To jeszcze nie koniec…

W związku z pojawiającymi się przeróżnymi problemami z przelewami tą metodą, postanowiłem dodać dodatkową podstronę, na której będę zamieszczać, w miarę potrzeb ważne uwagi i wskazówki.

A więc odsyłam dalej…